Referencje

Szanowni Państwo!

Niniejszym potwierdzamy, że przedsiębiorstwo AMPER Instalacje Elektryczne, PL-19-300 Ełk, było/jest zatrudniane przy następujących projektach:

Donauplex, 1220 Wiedeń
Sonnwendviertel, 11002 Wiedeń
Raimundgasse, 1020 Wiedeń
Kaisermühlenstrasse, 1220 Wiedeń
IWP Liebhartstal, 1160 Wiedeń
Lotnisko Wiedeń Terminal 1
TILAK, 6060 Hall in Tirol

Łącząc pozdrowienia
KAEFER Isoliertechnik GmbH

zobacz oryginał

Potwierdzam, że firma AMPER Andrzej Wiśniewski, Instalacje Elektryczne i Kompleksowe Prace Budowlane, 19-300 Ełk, Oracze 37C, jesienią 2011 roku dla Przedsiębiorstwa Wielobranżowego NORD-OST w Gołdapi wybudowała budynek biurowy oraz halę produkcyjno-magazynową o powierzchni ponad 2200m2.

W obu przypadkach nie ma uwag co do jakości wykonywanych robót. Ponad roczna współpraca z tą firmą pozwala na stwierdzenie, że jest to jednostka profesjonalna, właściwie przygotowana do prowadzenia kompleksowych prac budowlanych

Z poważaniem
Z-ca Dyrektora ds. technicznych
inż. Władysław Pawłowski

zobacz oryginał

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „WITAL”

Potwierdzam, że Firma AMPER Instalacje Elektryczne i Kompleksowe Prace Budowlane z siedzibą w Ełku, ul. Łukasiewicza 3 wykonywała u nas roboty budowlano-montażowe.

Rekomenduję Firmę AMPER jako solidną, wiarygodną, w pełni przygotowaną do kompleksowego wykonywania zadań remontowych i budowlanych. Doświadczona kadra oraz potencjał techniczny i organizacyjny gwarantują wysoki poziom wykonywania usług.

Powierzone prace zostały wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną, w pełni profesjonalnie i w wyznaczonych harmonogramem terminach. Firma AMPER jest godna polecenia przy realizacji zadań inwestycyjnych.

Z poważaniem
Dyrektor
Artur Milewski

zobacz oryginał

W okresie od 01 maja 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. firma „Amper” Instalacje Elektryczne Kompleksowe Prace Budowlane Andrzej Wiśniewski wykonała budowę hali przemysłowej o wymiarach 56 x 40 m, wysokość 10 m w kalenicy.

Prowadzone przez w/w Firmę roboty charakteryzują się wysoką jakością, przy zachowaniu wymaganych, bardzo napiętych terminów realizacji.

Na specjalną uwagę zasługuje mobilność Firmy, w przypadku konieczności organizowania robót w systemie wielozmianowym i awaryjnym.

Wszystkie trudności i przeszkody napotkane przy dotychczasowych realizacjach usuwane były natychmiastowo i profesjonalnie.

Jakość wykonanych robót według opinii zarówno naszej jak i naszych Inwestorów odpowiada standardom, przepisom i normom europejskim.

Z poważaniem

A$G KOPERTY

Gołdapska Fabryka Kopert

zobacz oryginał

Mamy przyjemność potwierdzić, że firma AMPER Instalacje elektryczne i kompleksowe prace budowlane, reprezentowana przez pana Andrzeja Wiśniewskiego wykonywała prace zlecone przez naszą firmę.

Wszystkie prace zostały wykonane fachowo i terminowo. Podczas odbioru prac nigdzie nie stwierdzono błędów w sztuce. Pracowników tej firmy cechuje wysoki profesjonalizm oraz kultura pracy, a na stanowisku panuje zawsze wzorowy porządek. Na podkreślenie zasługuje perfekcyjna znajomość prac budowlanych i elektrycznych oraz pełna dyspozycyjność. W przyszłości zamierzamy nadal korzystać z usług firmy AMPER.

Na tej podstawie w pełni rekomendujemy firmę AMPER Instalacje elektryczne i kompleksowe prace budowlane jako kompetentnego i godnego zaufania partnera.

Z poważaniem
Prezes Zarządu „PREFABET EŁK” Sp. z o.o.
inż. Krystyna Jelska

zobacz oryginał